Thursday, August 28, 2008

Cadangan Menurap Semula Jalan Di TRB
Hasil perbincangan bersama diantara MT Pemuda dan Ketua Cawangan UMNO TRB, maka cadangan untuk menurap semula sebahagian daripada jalan di Taman Rumpun Bahagia telah dibuat. Melalui pemerhatian yang dijalankan oleh wakil Biro Latihan Sdr. Abas Azman dan wakil Putera UMNO Sdr. Burger serta diketuai oleh Ketua Pemuda dan S/U Pemuda cawangan, terdapat beberapa kerosakan jalan yang telah dikenalpasti. Diharap penduduk di TRB amnya dan Ahli UMNO cawangan khasnya, dapat membantu mengenalpasti kerosakan-kerosakan jalan yang berlaku dan aduan boleh dikemukakan di dalam Blog ini atau berurusan terus kepada Ketua Cawangan dan Pemuda TRB. Diharap usaha murni ini berjaya dijalankan dan mendapat kerjasama sepenuhnya daripada semua pihak.

1 comment:

Anonymous said...

cadangan bagus....